DEZINFEKCE

Dezinfekce je proces ničení mikroorganismů - původců infekcí, který má za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci. Provádíme dezinfekce OCHRANNÉ - preventivní, s cílem nepřipustit vznik možných infekcí i OHNISKOVÉ, zaměřené na přerušení šíření již existujících infekcí. Provádíme dezinfekční ošetření povrchů, zařízení, strojů, předmětů především chemickou cestou - ve zdravotnictví, ústavech sociální péče, domovech důchodců, v lázeňství, potravinářských provozech, zemědělství, chovatelských objektech atd., včetně provozů, kde dezinfekce je součástí výrobního postupu. Používány jsou pouze přípravky a postupy schválené hlavním hygienikem ČR, k dispozici jsou přípravky klasické i moderní v širokém výběru. Práce provádějí pracovníci, kteří absolvovali příslušná odborná školení. Podle přání a potřeb zákazníka použijeme přípravky určené působnosti: - baktericidní - bakteriostatické - tuberkulocidní - mykobaktericidní - fungicidní - fungistatické - sporicidní - sporostatické - virucidní. V případě potřeby můžeme zajistit mikrobiologický rozbor s vyhodnocením a návrhem, případně dodávkou vhodnějších dezinfekčních přípravků.