PLÍSNĚ

Likvidace plísní provádíme v bytech, společných obytných prostorách, potravinářských provozech, kuchyních, zracích sklepích, skladech, výrobních prostorech, laboratořích, atd. Plísně jsou mikroskopické houby, které vytvářejí jemné vláknité povlaky na různých substrátech. Jsou prakticky všudypřítomné, druhově značně rozmanité.V prostředí člověka mohou růst na všech druzích organických i anorganických materiálů. Zdrojem jejich výživy je dřevo, materiály s dřevními složkami, tapety, lepidla, barvy, laky i pouhé organické znečištění stěn, omítek apod. Nebezpečí vyplývající z přítomnosti plísní spočívá v tom, že v procesu metabolismu vyvíjejí velké množství oxidu uhličitého, organických kyselin a toxických látek. Některé produkují mykotoxiny, jiné vyvolávají onemocnění kůže a plic. Velké množství výtrusů které znečišťují ovzduší může vyvolávat u citlivých osob nebo alergiků astmatické záchvaty, bolesti hlavy, pocity nevolnosti, kožní afekty. Pro asanaci ploch zamořených plísněmi používáme nejmodernější technologické postupy - kombinace aplikace fungicidně působícího přípravku postřikem, mechanického zásahu a speciálního nátěru. Po zaschnutí postřiku provedeme mechanické očištění ploch, které předpokládá dokonalé odstranění umrtvených plísní kartáčováním a škrábáním, s následným omytím dezinfekčním prostředkem. Nakonec provedeme opakovaný nátěr interiérovým přípravkem s protiplísňovou účinností. K likvidaci plísní používáme předepsanou profesionální techniku, přesné dávkování přípravků a důsledně dodržujeme technologické postupy. V případě potřeby zajistíme odběry vzorků, determinaci druhů a vypracování expertízní zprávy s doporučením dalších postupů. V rámci sanace plísní zpracujeme doporučení pro event. izolační stavební úpravy, instalaci větrací vzduchotechniky apod. hubení a likvidace kvasinkovitých a vláknitých hub v bytech, společných obytných prostorách, sportovních zařízeních, potravinářských výrobnách, zracích, sklepích, průmyslových halách, skladech apod.